DE VUURWERKVROUWEN STOP MET VERBIEDEN, GA VOOR VERBETERING!

Deze website gaat over vuurwerk. Maar misschien staat vuurwerk in dit geval ook wel symbool voor het onbehagen van de Nederlanders op dit moment. Niets mag meer, alles wordt verboden. Laten we dit echt zo doorgaan? Als wij het met z’n allen toelaten om vuurwerk te verbieden, kunnen we wel stellen dat we verloren hebben. Verloren van de vooruitgang, het begin van de ondergang!

Contact
Home Informatie Nieuws Doneer Petitie Sponsors Contact

Verbeterpunten voor behoud vuurwerktraditie

Zoals ons motto al aangeeft, moeten we met z’n allen eens ophouden over verbieden, maar gaan werken aan verbeteren. Met verbieden krijg je zoals hier uitvoerig wordt beschreven alleen maar meer problemen. Wij als vuurwerkverkopers zijn het er ook mee eens, dat er wel wat moet gebeuren. Hierbij alvast de belangrijkste punten voor een verbeterplan van de vuurwerktraditie.

1. De overheid moet zorgen voor betere en eerlijkere testen voor consumentenvuurwerk. Alle importeurs zouden moeten mogen meekijken bij het testen van zowel hun eigen vuurwerk, als het vuurwerk van collega’s. Het afkeuren zal dan op een eerlijkere basis plaatsvinden, zonder enige vorm van vriendjespolitiek.
5. De voorlichting vanuit winkels naar de consument moet beter. De winkels moeten zorgen voor genoeg personeel dat de juiste informatie aan klanten kan verstrekken. Los van artikelinformatie moet iedere winkel standaard informatie/een gebruiksaanwijzing aan de klant meegeven.
4. Winkeliers moeten hun personeel scholing geven voor de verkoop van vuurwerk. Hier moet een goede cursus voor komen.
3. De testresultaten moeten vervolgens door de overheid worden vrijgegeven; dit zal een verbetering van het product 100% ten goede komen. Elke importeur zal kwaliteit als nummer 1 prioriteit gaan zien en niet alleen maar vuurwerk produceren dat prijstechnisch interessant is.
2. Met het oog op de regels voor het afkeuren van vuurwerk moet het vuurwerkbesluit wellicht worden aangepast. Nu worden er bijvoorbeeld te hoge eisen gesteld aan het nabranden van vuurwerk. Het uitgangspunt moet veiligheid/werkelijk gevaar voor mens en dier zijn.
6. De overheid moet een ‘vuurwerkbob’ campagne starten. Alcohol is tenslotte het grootste gevaar bij het afsteken van vuurwerk. Een aparte bekeuring voor het afsteken van vuurwerk wanneer men onder invloed van alcohol is lijkt verstandig. En die mag best hoog zijn! Controles tijdens oud en nieuw, gewoon als de politie ergens mensen ziet die vuurwerk afsteken even laten blazen, zullen op de lange termijn zeker bijdragen aan een betere, veiligere traditie.
7. Basisscholen vanuit de overheid verplichten voorlichting over vuurwerk te geven. Voorlichting door mensen met kennis over vuurwerk en veiligheid.
8. Betere kennis bij politie en brandweer, maar ook controleurs van gemeenten en provincies. Nu weten veel ambtenaren echt niet waar ze over praten; vaak weten zij het verschil niet eens tussen verboden vuurwerk of consumentenvuurwerk. Het kennisniveau is werkelijk schrikbarend.
9. Consumenten moeten zich meer bewust worden dat vuurwerk geen speelgoed is. Dit onderdeel zou meegenomen kunnen worden in de ‘vuurwerkbob’ campagne. Simpele dingen als even de tijd nemen om vooraf het vuurwerk te bekijken en de lontjes vrij te maken, de gebruiksaanwijzing te lezen en vooraf een goede plek op te zoeken voor het afsteken kunnen toch niet te veel gevraagd zijn. Ook de consument zelf moet beseffen, dat de vuurwerktraditie nog verder in gevaar komt als zij niet ook meewerken aan een veiliger oud en nieuw.
10. Er moet door politie beter onderzoek worden gedaan naar de toedracht van een vuurwerkongeval. Bij letsel en schade wordt te vaak aangegeven dat dit door consumentenvuurwerk werd veroorzaakt, terwijl dat in vele gevallen (gezien de ontstane schade) vaak niet eens mogelijk is en er wel sprake moet zijn van het gebruik van verboden (illegaal) vuurwerk. Berichtgevingen en cijfers moeten eens echt op de werkelijkheid worden gebaseerd.
TERUG