DE VUURWERKVROUWEN STOP MET VERBIEDEN, GA VOOR VERBETERING!

Deze website gaat over vuurwerk. Maar misschien staat vuurwerk in dit geval ook wel symbool voor het onbehagen van de Nederlanders op dit moment. Niets mag meer, alles wordt verboden. Laten we dit echt zo doorgaan? Als wij het met z’n allen toelaten om vuurwerk te verbieden, kunnen we wel stellen dat we verloren hebben. Verloren van de vooruitgang, het begin van de ondergang!

Contact
Home Informatie Nieuws Doneer Petitie Sponsors Contact

Vuurwerkvrouwen is een groep vrouwen uit de vuurwerkbranche, die het initiatief heeft genomen om samen de strijd aan te gaan voor het behoud van de vuurwerktraditie en vuurwerkverkoop in Nederland. Een team van vakvrouwen met kennis van zaken en passie voor vuurwerk. Vuurwerkvrouwen wil de vuurwerkdealers in Nederland vertegenwoordigen richting publiek, pers, politiek, etc. Ons motto is: Stop met verbieden, gaan voor verbetering!

Over ons

TERUG
 Vuurwerkwinkels vertegenwoordigen en zorgen dat verkooppunten gehoord worden.
o Hoe denken dealers over de ontwikkelingen in de branche?
o Tegen welke problemen lopen zij aan binnen hun gemeente/omgeving?
o Hebben zij last van onjuiste, negatieve pers?
o Welke ideeën/creatieve oplossingen hebben de winkeliers voor een veiligere branche?
 Gesprek met politiek aangaan vanuit de visie van dealers.
o Er moet wat ons betreft beter onderzoek worden gedaan naar schade (letsel/vandalisme) door vuurwerk; er wordt teveel onder consumentenvuurwerk geschaard, terwijl het in vele gevallen door illegaal vuurwerk ontstaat.
o Meer tijd en mankracht beschikbaar stellen om illegaal vuurwerk actiever te bestrijden.
o Zorgt een eventueel totaalverbod wel echt voor een veiligere situatie of groeit het aantal ongevallen met illegaal vuurwerk juist?
 Actief contact opzoeken met de pers.
o Ingaan op de vele onjuiste berichtgevingen in de media.
o Naar buiten toe uitleggen hoe het echt zit.
o Meer positieve pers stimuleren.
 Zorgen voor meer en betere (veiligheids)voorlichting richting consument.
o Voorlichting geven op scholen en in de winkels over vuurwerk en het veilig gebruik daarvan.
o Tijdens verkoopdagen proactief informatiesheets uitreiken aan klanten in de winkels.
o Gemeenten benaderen of ook zij willen meewerken aan bredere veiligheids- en voorlichtingscampagnes.
 Verandering brengen in het imagoprobleem van de gehele vuurwerkbranche.
o Een beter gezicht naar buiten; niet langer geassocieerd worden met tuig en illegale handel.
o Maatregelen voorstellen en nemen om overlast te beperken.
o Onjuistheden rechtzetten, meer besef creëren en daardoor ook meer begrip.

De belangrijkste doelstellingen van de vuurwerkvrouwen zijn: